Geplaatst op

Welke overtuigingen heb jij over jezelf en de opvoeding van je kinderen?

Heb jij ook weleens het gevoel dat je geen goede moeder bent, omdat je kind geen hand wil geven als hij ergens binnenkomt terwijl anderen vinden dat dat hoort? Of omdat je kind niet wil sporten, terwijl al zijn vriendjes dat wel doen? Of omdat je kind te veel op de tablet zit? Of omdat je kind niet gezellig is tijdens het kerstdiner en erg duidelijk maakt dat hij naar huis wil? 

Allemaal momenten waarop je kind niet aan de verwachtingen van de omgeving voldoet en jij als moeder daarop aangekeken wordt. Maar wie beslist er dan dat een hand geven hoort, of dat je kind moet sporten? Hoeveel scherm tijd is ok en hoeveel is te veel? Wie zegt er dat je kind het kerstdiner leuk moet vinden?

Welke overtuigingen heb jij over jezelf en de opvoeding van je kinderen? En hoe kom je er vanaf als ze jou niet helpen?

Wat zijn overtuigingen nou precies?

Overtuigingen zijn gedachten die steeds in je hoofd zitten, verhaaltjes in je hoofd. Een overtuiging bepaalt hoe we ergens op reageren of hoe we handelen. Je overtuigingen hebben direct invloed op jouw reactie, je gedrag, je gevoel en je omgeving. In bovenstaande voorbeeld geloof je waarschijnlijk dat je alleen een goede moeder bent als je kind zich gedraagt volgens de standaard regels van je moeder of je vader of wellicht zelfs je vriendengroep. Is dat zo? Is dat waar?

Overtuigingen kunnen stimuleren maar ook belemmeren. Stimulerende overtuigingen vergroten je zelfvertrouwen en je zelfbeeld. Belemmerende overtuigingen zorgen voor een negatief zelfbeeld en verkleinen je zelfvertrouwen.

Belemmerende overtuigingen

Vaak ben je je niet eens bewust van deze verhaaltjes in je hoofd en je reageert automatisch, vanuit je onderbewuste.
Belemmerende overtuigingen zijn meestal irrationele gedachten. Het zijn gedachten die niet op waarheid zijn getoetst. Je gelooft dat deze gedachten echt waar zijn, zonder enige feitelijke onderbouwing.

Een positieve overtuiging geeft je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en helpt je je doelen te bereiken, een belemmerende overtuiging houdt je ervan af. Belemmerende overtuigingen hebben vaak te maken met problemen, onmogelijkheden en de angst om te falen.

Ontstaan van belemmerende overtuigingen

Veel overtuigingen,maar zeker niet alle, zijn ontstaan in je eerste 7 levensjaren (de imprint-periode). Als we jong zijn, geloven we wat anderen over ons zeggen; we weten dan niet hoe we dat moeten toetsen. Deze overtuigingen kunnen zeer hardnekkig zijn, ongeacht wat we in ons latere leven presteren. De positieve en negatieve opmerkingen die op jonge leeftijd tegen jou worden gezegd door je ouders, vriendinnetjes, opa en oma of door de juffrouw of meester op school, vormen jouw waarheid.

Als je als kind twijfelt als je een keus mag maken tussen pindakaas of stroop op je brood en je moeder zegt: “schiet nou eens op jij kunt ook niet kiezen hé. We gaan voor de pindakaas.” En een paar weken later op school mag je kiezen of je de potloden of stiften wilt om te tekenen, je doet er wat langer over om te kiezen en de meester zegt: “Hier! Jij kunt geen keuzes maken. Neem deze!” dan ga je als vanzelf geloven dat jij geen keuzes kan maken. Iedere keer dat je even twijfelt wordt dan weer bevestigd en zo wordt het verhaaltje in je hoofd: ik kan geen keuzes maken. Dat terwijl je waarschijnlijk 100x direct besloten hebt en alleen af en toe twijfelt.

Invloed van je omgeving op jouw overtuigingen

In een onderzoek (Rosenthal) werd een aantal kinderen in 2 groepen verdeeld, die elk hetzelfde gemiddelde IQ hadden. Aan de leraren werd verteld dat de ene groep een hoog IQ had en naar verwachting betere prestaties zou leveren dan de andere. Hoewel het enige verschil tussen beide groepen bestond uit de verwachting van de leraren, behaalde de groep met het ‘hoge IQ’ veel betere resultaten dan de andere toen er enige tijd later opnieuw werd getest. Dit effect wordt self fulfilling prophecy genoemd ook wel ‘zichzelf waarmakende voorspellingen’.

Jouw gedachtes vertroebelen je beeld van de werkelijkheid

Tijdens je leven kom je voortdurend in situaties terecht. Deze hebben op zich geen betekenis. Jij geeft op basis van je overtuigingen betekenis aan de situatie. Het is dus jouw waarheid.

Het zijn dus ook je eigen gedachtes die een situatie erger kunnen maken en hoe vaker je de situatie in je hoofd afspeelt hoe erger het vaak wordt. Het vertroebelt je beeld van de werkelijkheid en ze houden je gevangen in je eigen negatieve en beperkende gedachten.

Het is niet de situatie die bepaalt hoe je reageert, maar jouw gedachten en overtuigingen over de situatie.

“Ik luister nooit naar iemand die uitlegt waarom je iets niet kunt.”

Michael Caine

Hoe kom je van je belemmerende overtuigingen af?

Gelukkig kun je zelf leren hoe je deze gedachten en overtuigingen kunt beïnvloeden. Door actief je eigen belemmerende overtuigingen te toetsen aan de realiteit en door ze om te buigen naar nieuwe positieve overtuigingen en gedachten.
Belangrijk is om te leren zoveel mogelijk positieve en bekrachtigende overtuigingen voor jezelf te creëren, want wat je gelooft wordt waar. Jouw interpretatie van de wereld bepaald jouw ervaring en beleving.

“We create the world in our minds.”

Buddha

Wil je een leven met balans en succes? Begin dan van binnen. Balans van buiten, begint met balans van binnen.

Coaching voor moeders

Welke overtuigingen heb jij als moeder die je niet verder helpen? Hoe zou het zijn als je die zou kunnen loslaten? Kom je er niet helemaal uit of doe je het graag samen, neem dan eens contact met me op voor een coaching.