Geschiedenis

[metaslider id=”309″]

Geschiedenis

Aromatherapie is al zo oud als de mensheid. Er zijn bewijzen dat de oermensen al planten gebruikten met medicinale werking. De oermens was volledig afhankelijk van de natuur.
Ze hadden waarschijnlijk toevallig zelf de werking van kruiden en planten ontdekt.

In het graf van de Farao Tutankamon werden geurpotjes gevonden. Cleopatra gebruikte al lekker ruikende oliën in haar baden. De Egyptenaren balsemden hun doden met harsen en etherische oliën en weerden insecten met in etherische olie gedrenkte papyrusbladen. Ook hadden de oude Egyptenaren grote kennis op medisch gebied. De Egyptenaren voerden al risicovolle, maar succesvolle hersenoperaties uit. Veel van de door heb beschreven planten worden nu nog door de medische wereld gebruikt.

Grieken en Romeinen ontwikkelden hun badcultuur met de in Egypte opgedane kennis van etherische oliën en besprenkelden hun lichamen, kleren, bed en wanden van huizen hiermee. Er zijn veel geschriften uit deze tijd. De grondlegger van de geneeskunde Hippocrates stamt ook uit deze tijd. Door de val van het Romeinse rijk raakt er veel kennis verloren.

In de middeleeuwen werden etherische oliën veel gebruikt tegen de stank en om hun desinfecterende eigenschappen. Kerken werden met zwavel, hop, peper en wierook gedesinfecteerd. Welgestelden droegen een zilveren ketting met houdertje, gevuld met etherische olie.

Door de uitvinden van de boekdrukkunst zien we vanaf de 15e eeuw vele kruidenboeken verschijnen. Een beroemd boek is de “Grete Herbal”uit 1526, hierin staan werking en toepassingen van aromatische planten beschreven.

In de 19e eeuw zijn wetenschappers in staat om afzonderlijke bestanddelen van planten te onderscheiden. Hiermee is de geneesmiddelenindustrie geboren en verliezen de holistische kruidenleer en aromatherapie aan interesse.

In de twintigste eeuw komt daar gelukkig weer verandering in. Rene Maurice Gattefosse deed in Lyon onderzoek naar de helende eigenschappen van etherische olie. In korte tijd werden er veel meer ‘oliën ontdekt’ dan er ooit bekend waren en ook hun toepassingen werden door degelijk onderzoek veel nauwkeuriger en gerichter. Gattefosse gaf zijn behandelingen in 1937 de naam aromatherapie. Hiermee is de moderne aromatherapie geboren.